2012 Arxaia Ellinika Theoritikis Themata Esperina Epanaliptiles Klimaka

Description
γλώσσα γ λυκείου

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 223 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  ΑΡΧΗ  1 ΗΣ   ΣΕΛΙ∆ΑΣ  - ∆΄   ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   ΤΕΛΟΣ  1 ΗΣ   ΑΠΟ  4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ   ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   ∆΄   ΤΑΞΗΣ   ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ   ΓΕΝΙΚΟΥ   ΛΥΚΕΙΟΥ   ΠΕΜΠΤΗ  14 ΙΟΥΝΙΟΥ  2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ   ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ   ΣΥΝΟΛΟ   ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) ∆ιδαγμένο   κείμενο   Πλάτωνος   Πολιτεία  514A–515 Α   Μετὰ   ταῦτα   δή , εἶπον , ἀπείκασον   τοιούτῳ   πάθει   τὴν   ἡμετέραν   φύσιν   παιδείας   τε   πέρι   καὶ   ἀπαιδευσίας .  Ἰδὲ   γὰρ   ἀνθρώπους   οἷον   ἐν   καταγείῳ   οἰκήσει   σπηλαιώδει , ἀναπεπταμένην   πρὸς   τὸ   φῶς   τὴν   εἴσοδον   ἐχούσῃ   μακρὰν   παρὰ   πᾶν   τὸ   σπήλαιον , ἐν   ταύτῃ   ἐκ   παίδων   ὄντας   ἐν   δεσμοῖς   καὶ   τὰ   σκέλη   καὶ   τοὺς   αὐχένας , ὥστε   μένειν   τε   αὐτοὺς   εἴς   τε   τὸ   πρόσθεν   μόνον   ὁρᾶν , κύκλῳ   δὲ   τὰς   κεφαλὰς   ὑπὸ   τοῦ   δεσμοῦ   ἀδυνάτους   περιάγειν , φῶς   δὲ   αὐτοῖς   πυρὸς   ἄνωθεν   καὶ   πόρρωθεν   καόμενον   ὄπισθεν   αὐτῶν , μεταξὺ   δὲ   τοῦ   πυρὸς   καὶ   τῶν   δεσμωτῶν   ἐπάνω   ὁδόν , παρ ’ ἥν   ἰδὲ   τειχίον   παρῳκοδομημένον , ὥσπερ   τοῖς   θαυματοποιοῖς   πρὸ   τῶν   ἀνθρώπων   πρόκειται   τὰ   παραφράγματα , ὑπὲρ   ὧν   τὰ   θαύματα   δεικνύασιν . Ὁρῶ , ἔφη .  Ὅρα   τοίνυν   παρὰ   τοῦτο   τὸ   τειχίον   φέροντας   ἀνθρώπους   σκεύη   τε   παντοδαπὰ   ὑπερέχοντα   τοῦ   τειχίου   καὶ   ἀνδριάντας   καὶ   ἄλλα   ζῷα   λίθινά   τε   καὶ   ξύλινα   καὶ   παντοῖα   εἰργασμένα , οἷον   εἰκὸς   τοὺς   μὲν   φθεγγομένους , τοὺς   δὲ   σιγῶντας   τῶν   παραφερόντων . Ἄτοπον , ἔφη , λέγεις   εἰκόνα   καὶ   δεσμώτας   ἀτόπους . Ὁμοίους   ἡμῖν , ἦν   δ ’ ἐγώ .  Ανακτήθηκε   από   την   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ   ΚΛΙΜΑΚΑ  http://edu.klimaka.gr   ΑΡΧΗ  2 ΗΣ   ΣΕΛΙ∆ΑΣ  - ∆΄   ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   ΤΕΛΟΣ  2 ΗΣ   ΑΠΟ  4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ   Α 1. Από   το   παραπάνω   κείμενο   να   γράψετε   στο   τετράδιό   σας   τη   μετάφραση   του   αποσπάσματος : « Μετὰ   ταῦτα   δή  ... τὰ   θαύματα   δεικνύασιν » . Μονάδες  10 Β 1. Να   ερμηνεύσετε   με   βάση   το   κείμενο   που   σας   δίνεται   τους   συμβολισμούς : πρὸς   τὸ   φῶς , ἐν   δεσμοῖς , ἀνδριάντας .   Μονάδες  15 Β 2. Με   ποιους   εκφραστικούς   τρόπους   αισθητοποιείται   η   εικόνα   του   σπηλαίου   και   των   δεσμωτών  ( μονάδες  8) και   ποιος   ο   ρόλος   του   καθενός ; ( μονάδες  7) Μονάδες  15 Β 3. Ποιες   είναι , κατά   τον   Πλάτωνα , οι   ενασχολήσεις   των   φυλάκων  - αρχόντων   (  βασιλέων  )   μετά   την   ολοκλήρωση   της   αγωγής   τους   και   ποια   τα   χαρακτηριστικά   τους   ως   φιλοσόφων  -  βασιλέων  ; Μονάδες  10 Β 4. Να   βρείτε   στο   διδαγμένο   κείμενο   μία   ετυμολογικά   συγγενή   λέξη , απλή   ή   σύνθετη , για   καθεμιά   από   τις   παρακάτω   λέξεις   της   νέας   ελληνικής :   γεωμετρία , σχήμα , ευφυής , υπόδημα , διένεξη , οπτασία , άξονας , διεργασία , πυρετός , δίφθογγος . Μονάδες  10 Αδίδακτο   κείμενο   Ξενοφῶντος    Ἑλληνικὰ   Στ΄   Ι V, 6- 7    Ὁ   μὲν   δὴ   Κλεόμβροτος   ταῦτα   ἀκούων   παρωξύνετο   πρὸς   τὸ   μάχην   συνάπτειν . τῶν   δ ’ αὖ   Θηβαίων   οἱ   προεστῶτες   ἐλογίζοντο   ὡς   εἰ   μὴ   μαχοῖντο , ἀποστήσοιντο   μὲν   αἱ   περιοικίδες   αὐτῶν   πόλεις , αὐτοὶ   δὲ   πολιορκήσοιντο·   εἰ   δὲ   μὴ   ἕξοι   ὁ   δῆμος   ὁ   Θηβαίων   τἀπιτήδεια , ὅτι   κινδυνεύσοι   καὶ   ἡ   πόλις   αὐτοῖς   ἐναντία   γενέσθαι . ἅτε   δὲ   καὶ   πεφευγότες   πρόσθεν   πολλοὶ   αὐτῶν   ἐλογίζοντο   κρεῖττον   εἶναι   μαχομένους   ἀποθνῄσκειν   ἢ   πάλιν   φεύγειν . πρὸς   δὲ   τούτοις   παρεθάρρυνε   μέν   τι   αὐτοὺς   καὶ   ὁ   χρησμὸς   ὁ   λεγόμενος   ὡς    Ανακτήθηκε   από   την   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ   ΚΛΙΜΑΚΑ  http://edu.klimaka.gr   ΑΡΧΗ  3 ΗΣ   ΣΕΛΙ∆ΑΣ  - ∆΄   ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   ΤΕΛΟΣ  3 ΗΣ   ΑΠΟ  4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ   δέοι   ἐνταῦθα   Λακεδαιμονίους   ἡττηθῆναι   ἔνθα   τὸ   τῶν   παρθένων   ἦν   μνῆμα , αἳ   λέγονται   διὰ   τὸ   βιασθῆναι   ὑπὸ   Λακεδαιμονίων   τινῶν   ἀποκτεῖναι   ἑαυτάς . Γ 1. Να   γράψετε   στο   τετράδιό   σας   τη   μετάφραση   του   παραπάνω   κειμένου . Μονάδες  20 Γ 2. Να   γράψετε   τους   ζητούμενους   τύπους   για   καθεμιά   από   τις   παρακάτω   λέξεις   του   κειμένου : παρωξύνετο  : το   α΄   πληθυντικό   πρόσωπο   της   οριστικής   του   παρακειμένου   στην   ίδια   φωνή   συνάπτειν  : το   β΄   ενικό   πρόσωπο   της   προστακτικής   του   αορίστου   στην   ίδια   φωνή   προεστῶτες  :   την   ονομαστική   ενικού   στο   θηλυκό   γένος   πεφευγότες  : το   απαρέμφατο   του   αορίστου   β΄   στην   ίδια   φωνή   πολλοί  :   τον   ίδιο   τύπο   στον   υπερθετικό   βαθμό   κρεῖττον  :   τη   δοτική   πληθυντικού   στο   ίδιο   γένος   :   και   στον   ίδιο   βαθμό   δέοι  :   το   γ΄   ενικό   πρόσωπο   του   παρατατικού   ἡττηθῆναι  :   το   γ΄   ενικό   πρόσωπο   ευκτικής   του   ενεστώτα   μνῆμα  :   τη   δοτική   ενικού   ἑαυτάς  :   τον   ίδιο   τύπο   στο   α΄   πρόσωπο . Μονάδες  10 Γ 3. α . Να   γίνει   πλήρης   συντακτική   αναγνώριση   των   παρακάτω   λέξεων   και   φράσεων : ταῦτα , αὐτῶν   ( το   δεύτερο   στο   κείμενο ) , μαχομένους , ἀποθνῄσκειν , πρὸς   τούτοις , Λακεδαιμονίους . ( μονάδες  6)   Γ 3. β . « ὡς   ἀποστήσοιντο   μὲν   αἱ   περιοικίδες   αὐτῶν   πόλεις » : να   χαρακτηρίσετε   την   παραπάνω   πρόταση , να   δικαιολογήσετε   τον   τρόπο   εισαγωγής   και   εκφοράς   της   και   να   δηλώσετε   τη   συντακτική   της   λειτουργία . ( μονάδες  4) Μονάδες  10  Ανακτήθηκε   από   την   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ   ΚΛΙΜΑΚΑ  http://edu.klimaka.gr   ΑΡΧΗ  4 ΗΣ   ΣΕΛΙ∆ΑΣ  - ∆΄   ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   ΤΕΛΟΣ  4 ΗΣ   ΑΠΟ  4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ   Ο∆ΗΓΙΕΣ   ΓΙΑ   ΤΟΥΣ   ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ   1.   Στο   τετράδιο   να   γράψετε   μόνον   τα   προκαταρκτικά  ( ημερομηνία , εξεταζόμενο   μάθημα , κατεύθυνση ). Να   μην   αντιγράψετε   τα   θέματα   στο   τετράδιο . 2.   Να   γράψετε   το   ονοματεπώνυμό   σας   στο   πάνω   μέρος   των   φωτοαντιγράφων   αμέσως   μόλις   σας   παραδοθούν . ∆εν   επιτρέπεται   να   γράψετε   καμιά   άλλη   σημείωση .   Κατά   την   αποχώρησή   σας   να   παραδώσετε   μαζί   με   το   τετράδιο   και   τα   φωτοαντίγραφα . 3.   Να   απαντήσετε   στο   τετράδιό   σας   σε   όλα   τα   θέματα . 4.   Να   γράψετε   τις   απαντήσεις   σας   μόνο   με   μπλε   ή   μόνο   με   μαύρο   στυλό   διαρκείας   και   μόνον   ανεξίτηλης   μελάνης . 5.   Κάθε   απάντηση   τεκμηριωμένη   είναι   αποδεκτή . 6.   ∆ιάρκεια   εξέτασης : τρεις  (3) ώρες   μετά   τη   διανομή   των   φωτοαντιγράφων . 7.   Χρόνος   δυνατής   αποχώρησης : 18.30.  K ΑΛΗ   ΕΠΙΤΥΧΙΑ   ΤΕΛΟΣ   ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ    Ανακτήθηκε   από   την   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ   ΚΛΙΜΑΚΑ  http://edu.klimaka.gr 
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x