παρουσίαση1 aqua aerobics

Description
1. Εγκυμοσύνη και υδρογυμναστική. Οι περισσότεροι ιατροί προτρέπουν τις έγκυες να ασκούνται…

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 10 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Εγκυμοσύνη και υδρογυμναστική. Οι περισσότεροι ιατροί προτρέπουν τις έγκυες να ασκούνται κατά τη διάρκεια της κύησης και ως πρώτες επιλογές προτείνουν το κολύμπι και την υδρογυμναστική. Προτείνεται άσκηση στο νερό 3-4 φορές την εβδομάδα με διάρκεια 20-30 λεπτά. Τα οφέλη που αποκομίζονται από την άσκηση της εγκύου στο νερό είναι: Ασφάλεια: Λόγω του ότι μειώνονται κατά πολύ οι κραδασμοί στις αρθρώσεις είναι σπάνιοι οι πιθανοί τραυματισμοί. Έλεγχος βάρους: Η άσκηση της εγκύου 3-4 φορές την εβδομάδα μειώνει την πιθανότητα να πάρει βάρος παραπάνω από το κανονικό. Λιγότεροι πόνοι: Με την άσκηση στο νερό έχουμε ενδυνάμωση των ραχιαίων, με αποτέλεσμα να μειώνονται κατά πολύ οι πόνοι που παρουσιάζονται στην μέση. Καλύτερη ισορροπία: Ενδυνάμωση των ποδιών και του κορμού για καλύτερη ισορροπία της εγκύου, ιδιαίτερα τους προχωρημένους μήνες της κύησης. Ταχύτερη επάνοδος μετά τον τοκετό τόσο σωματική όσο και ψυχολογική. Άλλα οφέλη είναι :μικρότερη διάρκεια τοκετού, μείωση ποσοστού εμφάνισης δυσκοιλιότητας, βοηθάει στην πρόληψη και αντιμετώπιση του διαβήτη κύησης, αυξάνεται η ενεργητικότητα και η αυτοεκτίμηση, ενώ μειώνεται το στρες και η κατάθλιψη, και αναπτύσσεται καλύτερα το έμβρυο.
 • 2. ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ Η άσκηση βελτιώνει και διατηρεί τις φυσικές ικανότητες ενώ αντισταθμίζει την απώλεια μυϊκής μάζας και τη φθορά της λειτουργίας του νευρικού συστήματος, ενώ βελτιώνεται η ποιότητα ζωής. Αναλυτικότερα η άσκηση επιδρά θετικά σε αιτίες νοσηρότητας όπως η πίεση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία και η οστεοπόρωση, ενώ βελτιώνει την πνευματική υγεία. Έρευνες που έγιναν σε γυναίκες ηλικίας 60-80 ετών έδειξαν ότι η υδρογυμναστική όταν έχει την κατάλληλη διάρκεια, ένταση και συχνότητα διασφαλίζει σε μεγάλο ποσοστό την υγεία. Ένα πρόγραμμα υδρογυμναστικής που συνδυάζει αερόβια προπόνηση και μυϊκή ενδυνάμωση μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία της καρδιάς, τη μυϊκή δύναμη και τη σύσταση ενός υγιούς σώματος.
 • 3. ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Η άσκηση στην περίπτωση της παχυσαρκίας θεωρείται σημαντική γιατί βοηθάει στη μείωση των «παραπανίσιων κιλών» ενώ αντιμετωπίζει επακόλουθα της παχυσαρκίας όπως η υψηλή χοληστερίνη, η υπέρταση(πίεση), και τα προβλήματα στη λειτουργία της καρδιάς. Βασικός στόχος ενός προγράμματος υδρογυμναστικής για ένα παχύσαρκο άτομο είναι η καύση του λίπους, η προσπάθεια αλλαγής της σύστασης του σώματος, η βελτίωση της λειτουργίας της καρδιάς η μυϊκή τόνωση και η αύξηση της ευλιγισίας. Οι ασκούμενοι θα πρεέπει να γυμνάζονται με χαμηλούς καρδιακούς παλμούς με μεγάλη διάρκεια 3 φορές την εβδομάδα.
 • 4. ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Πρωταρχικός στόχος στα πρόγραμμα άσκησης για άτομα με αρθρίτιδα είναι να αυξήσουν το εύρος κίνησης με τέτοιο τρόπο ώστε να μην νοιώθουν πόνο. Κατά την υδρογυμναστική, εξαιτίας της άνωσης του νερού, ελαττώνεται στο ελάχιστο η επιβάρυνση στις αρθρώσεις. Η περιοχή του ασκούμενου που έχει πρόβλημα πρέπει να είναι επαρκώς βυθισμένη όπου με φυσικό τρόπο το νερό θα μειώσει τον πόνο. Περπάτημα στο νερό και ασκήσεις στο βαθύ μέρος της πισίνας αποτελούν ιδανικές επιλογές.
 • 5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΟΝΑΤΟ Οι περισσότεροι ασκούμενοι με πρόβλημα στο γόνατο, που λαμβάνουν μέρος στην υδρογυμναστική πρέπει να ακολουθούν ένα ασφαλές πρόγραμμα στο νερό, χωρίς πόνο που να στοχεύει σε γενική φυσική κατάσταση με έμφαση στην ενδυνάμωση του τετρακέφαλου και του μηριαίου δικέφαλου.
 • 6. ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ-ΠΟΝΟΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ Γιατροί και φυσικοθεραπευτές παροτρύνουν τους ασθενείς με πόνους στη μέση να κολυμπούν και να ακολουθούν το μάθημα της υδρογυμναστικής. Κάνοντας ασκήσεις στο νερό θα πρέπει να επικεντρώνονται στους κοιλιακούς, στο να μένουν όρθιοι και να μην γέρνουν μπροστά. Ακόμα θα πρέπει να κάνουν συγκεκριμένες διατάσεις για τη μέση, τον δικέφαλο και τους γλουτούς.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x