TUMORILE CEREBRALE
Definiţie
Tumorile cerebrale care pot fi benigne sau maligne, primare sau secundare (metastatice).  În funcţie de vârstă există anumite tipuri de tumori care predomină: adulţi - tumorile supratentoriale (ex.gliomul, meningiomul, metastae)
 copii - tumorile infratentoriale (ex.meduloblastomul, pinealomul, ependimomul, astrocitomul)
Tablou clinic
depinde de dimensiunea !i srcinea tumorii cerebrale, tipul "istopatologic, rata de cre!tere a tumorii,
gradul de edem cerebral. cefalee
 crie epileptice (#$-%$&), pot fi parţiale sau parţiale cu generaliate secundară sau primar generaliate
 sindrom de "ipertensiune intracraniană
 vărsături cu sau fără greaţă,
 tulburări de mers
 tulburări de vedere
 edem papilar
 incontinenţă urinară
 semne neurologice de focar: "emipareă, "emianopsie, afaie cu debut progresiv
 tulburări de comportament (apatia, oboseala,lipsa iniţiativei, modificări de personalitate)
 ataxie, diartrie, !i semne de trunc"i cerebral sau nervi cranieni
Tablou clinic asociat cu tumorile cerebrale supratentoriale
pot să 'mprumute semne !i simptome specifice lobului 'n care se devoltă:
Lob frontal
-
"emipareă contralaterală
-
apraxie
-
afaie
-
modificări de personalitate (dein"ibiţie, abulie, moria)
-
reflexe primitive
-
crie de epilepsie
Lob temporal
-
crie (generaliate sau parţiale)
-
afaie
-
tulburări de memorie
-
tulburări de câmp viual $
 
Lob parietal
tulburări de sensibilitatea contralaterală
 afaie
 tulburări de sc"emă corporală
Lob occipital
"emianopsie "omonimă
Tablou clinic asociat cu tumorile cerebrale subtentoriale
Trunchi cerebral
-
ameţeli, verti, vărsături
-
tulburări de ec"ilibru
-
neuropatii craniene
-
"emipareă, "emiplegie
-
tulburări de sensibilitate
-
"idrocefalie
Regiunea pineală
-
"idrocefalie
-
sindrom *arinaud
Ventricul trei
-
"idrocefalie
-
tulburări "ipotalamice
-
tulburări de memorie
Cerebel
cefalee
 ataxie
 "emipareă
 paree de nervi cranieni
Investigaţii
+T cerebral cu !i fără substanţă de contrast
-
identifică tumora !i consecinţele cum ar fi efectul de masă, edemul cerebral !i "idrocefalia
-
după administrarea substanţei de contrast cele mai multe tumori maligne au priă de contrast
-
imaginea fără substanţă de contrast poate să nu identifice tumora  cerebral
-
este mai sensibil decât +T cerebral, 'n special la nivelul astrocitoamelor de grad mic !i metastae multiple, fosa pituitară, tumori de baă de craniu, fosă posterioară
-
administrarea de gadoliniu duce la evidenţierea tumorii /
 
 0lte investigaţii: radiografia toracică !i1sau +T torace pentru a elimina o tumoră pulmonară primară sau secundară amografia: pentru a exclude un carcinoma mamar primar 2cografia abdominală !i1sau +T abdominal: pentru a exclude carcinom renal primar sau metastee "epatice. 3iopsia tumorală 4 este indicată pentru a stabili diagnosticul de ţesut pentru o leiune unică sau multiplă
Pentru a exclude leziuni tratabile cum ar f abces cerebral limom, meningiom, tuberculom.
of 3