9 клас Тема: Бароко як перший загальноєвропейський літературний напрям. Європейське і українське бароко. Мета: дати поняття про бароко як провідну - PDF

Description
9 клас Тема: Бароко як перший загальноєвропейський літературний напрям. Європейське і українське бароко. Мета: дати поняття про бароко як провідну художню систему XVII ст., показати особливості барокового

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Food

Publish on:

Views: 39 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
9 клас Тема: Бароко як перший загальноєвропейський літературний напрям. Європейське і українське бароко. Мета: дати поняття про бароко як провідну художню систему XVII ст., показати особливості барокового світовідчуття на прикладі творів різних видів мистецтва, розвивати навики дослідницької діяльності учнів; розкрити особливості українського бароко; виховувати любов до мистецтва. Обладнання: репродукції творів живопису та архітектури епохи Бароко, таблиці та схеми. Словникова робота: Мистецтво відображення дійсності в художніх образах. Аскетизм моральний принцип, що полягає у крайньому обмеженні потреб людини, у відмові її від життєвих благ і насолод. Готика художній архітектурний стиль, який змінив романський стиль(архітектурний стиль доби раннього середньовіччя); характеризується гостроконечними спорудами, стрільчатими зводами та вікнами, багатством орнаменту, гігантськими ажурними вежами, зігнутими статуями. Вежа висока і вузька архітектурна споруда. Архітектура будівельне мистецтво, будівельна споруда. Динамізм погляд на світ як такий, що розвивається. Декор сукупність зовнішніх та внутрішніх прикрас споруди, з єднаних з її формами та об ємом у єдине ціле. Меніна молода придворна пані, фрейліна. Світський не церковний. Хід уроку. I. Вступне слово вчителя. Діти, ви уже звикли мандрувати у різні культурно-історичні епохи. І пересвідчились, що кожна епоха має своє неповторне обличчя. Античні образи гармонійні, прекрасні тілом і душею, їхня краса має божественне походження, вона осяяна світлом високого ідеалу, духовного пориву. Мистецтво Середньовіччя пов язане з поширенням християнства, буддизму, мусульманства. У поглядах людей епохи Відродження відчувається прекрасна піднесеність, усвідомлення внутрішньої свободи, духовна гармонія. А яке ж обличчя має наступна епоха, епоха Бароко? Саме тема Бароко: краса перлини неправильної форми і буде цікавити нас протягом двох уроків. Наша мета: познайомитися з основними ознаками і представниками епохи Бароко. Збагнути, відчути ту атмосферу, той загадковий дух епохи, в якому жили і творили митці. А стрижнем уроку, головною думкою будуть вислови мистецтвознавців Дмитра Чижевського Замість ставлення людини у центр усього в Ренесансі, зустрічаємо в бароко виразний поворот до приділення центрального місця знову Богові, як у Середньовіччі; замість світського характеру культури Ренесансу бачимо в часи Бароко релігійне забарвлення всієї культури знову, як у Середньовіччі, та німецького мистецтвознавця Г. Вельфліна Існує краса ясної, цілком прийнятної форми, а поряд із нею краса, що ґрунтується якраз на неповному сприйнятті, на таємничості, яка ніколи не розкриває свого обличчя, на загадковості, яка щомить набуває іншого вигляду, які і визначають в основному специфіку барокової культури. II. Формування знань, умінь, навичок. Вчитель. Звернемося до значення терміну бароко. Слід пам ятати, що бароко термін багатозначний. По-перше, це самостійна, цілісна, самобутня доба в історії культури, яка стоїть в одному ряду з Середньовіччям, Відродженням, Просвітництвом. І якщо мова йде про таке значення терміну, то, як слушно зазначає мистецтвознавець А. Макаров, Бароко слід писати з великої літери. По-друге, це напрям у мистецтві ( архітектурі, культурі, живописі, літературі ) XVII XVIII ст.. І нарешті, це домінуючий стиль епохи Бароко, якому властиві такі риси як рухливість, динамізм, любов до складної кривої лінії, символіка, алегорія, перебільшення. Бароко (від італ. barocco дивний, химерний, але найчастіше пов язують із португальським виразом). perrola barrocca ( перлина неправильної форми ) стиль у мистецтві XVII XVIII ст., художній напрям і сама епоха (епоха Бароко ). Наступне питання, яке веде нас до розуміння теми уроку. Співвідношення понять Середньовіччя, Ренесанс, Бароко Поширення християнства Робота з таблицею. Середньовіччя Ренесанс Бароко Відродження античної культури Відродження античної культури і спроба з єднати її з християнством Бог центр Всесвіту Людина центр Всесвіту Природа і Бог два полюси Бароко Культ Бога Культ сильної людини, митця Культ вищої людини, яка виховується для служби Богові Опора на віру Опора на розум Спроба примирити розум і Посилення ролі церкви і держави Релігійний характер культури Ускладнення готики Намагання визволити людину від соціальних пут і релігійних норм Світський характер культури Простота, гармонійність стилю віру, поєднати їх Посилення ролі церкви і держави Поєднання релігій і світових мотивів Ускладненість готики, складна крива лінія Учені дійшли висновку, що Барокова культура це синтез поєднання культур Середньовіччя і Відродження, античних та християнських традицій. Як же сприймали світ барокові люди? Митці епохи Бароко намагалися глибше зазирнути в людську душу, осягнути її складну природу. Не випадково існує вислів бездонної душі людей XVII ст.. А Іван Величковський, поет барокової культури України, писав про сердечные бездны людської душі. По-друге, характерною особливістю доби Бароко була тема боротьби з пристрастями. Ідеал Бароко, за визначенням мистецтвознавця Макарова, аскет-філософ, тобто людина, якій близька і зрозуміла антична любов до всього живого і земного, але чию думу переповнює водночас жага небесного, всього неминучого.тому не дивно, що у творах барокових мислителів, письменників пропонуються аскетизм як норма життя. Англійський філософ Джонн Локк закликає в педагогічних порадах до розумного самообмеження в їжі, одязі, теплі. Проповідь аскетизму знаходимо у повчаннях українського представника ораторської прози епохи Бароко Іоаникія Галятовського: Хто багато їсть і багато п є, той небагато житиме на світі. А у Івана Вишенського можна знайти роздуми про ченців, котрих можна зустріти в корчмі за пиятикою, але потім біжить така людина, у келію на покуту і плаче, постить, голодує і страждає, за гріховну провину покутою платить і мститься собі. Отож, схильність до вагань між життєлюбством і аскетизмом вважається однією з визначальних рис духовного життя часів бароко. У вчених, філософів цієї доби зустрічаємо вагання між наукою та релігією. Тема смерті була дуже популярною в мистецтві бароко, вона була обумовлена трагічністю світосприйняття. Отже, ми коротко познайомилися з особливостями бачення світу людиною епохи Бароко. Завдання: Намалюйте словесний портрет людини епохи Бароко. А зараз ми завітаємо до мистецтвознавчого салону, познайомимось із шедеврами архітектури, живопису, музики, літератури, які допоможуть збагнути, відчути ту атмосферу, той загадковий, таємний дух, в якому жили і творили митці епохи Бароко. Якщо говорити про особливості мистецтва епохи Бароко, то найбільше їх можна спостерігати в архітектурі. Яскравим прикладом є культові та світські споруди, що з явилися в ст. у Європі. Звернемо увагу на собор святого Яго, найвизначніший храм іспанського бароко, який був зведений ще на поч. ХІІ ст. у романському стилі, головний фасад якого був перебудований архітектором Фернандо Касас-і-Новоа в 1740р. Ф. Касас-і-Новоа. Собор святого Яго Бесіда за питаннями вчителя. Яка лінія домінує в споруді? Яку споруду нагадує собор? (Хвиляста, складна крива лінія) (Дивовижний палац) Які архітектурні деталі привертають нашу увагу? (Багатий вигадливий, об ємний декор. Особливість: так як регіон в основному дощовий, то місцеві барокові споруди прикрашались об ємним декором, який був би помітним і в дощову, і в туманну погоду). Собор святого Яго, заступника міста Сантьяго-де- Компостела, знаменує найвищий злет мистецтва іспанської барокової архітектури. Важко уявити італійське бароко без церкви Сан Карло алле Куатро Фонтане, зведеної у ХVII ст., якою прикрасив Рим архітектор Франческо Борроміні. Франческо Борроміні. Церква Сан Карло алле Куатро Фонтане в Римі р.р. Повідомлення учня мистецтвознавця. Хтось із мистецтвознавців досить влучно порівняв хвилеподібну стіну фасаду церкви Сан Карло з яблучною шкуринкою, яку висушили в печі. Так, хвиляста лінія великий винахід Борроміні: неповторна гра світла й тіні, що є наслідком криволінійного обрису, створює враження легких коливань елементів декору. Здається ось-ось і вони полинуть, мов хмари, а всі ці фігурки янголів, котрі невідомо як тримаються за стіну, розправлять крила й здіймуться у височінь неба. (В.В. Рогозинський) Пригадайте церковні споруди українського бароко. Звернемо увагу на неперевершену пам ятку українського бароко Собор Різдва Богородиці у Козельці, селищі, яке розташоване на шляху з Києва до Чернігова, який зводили два досвідчених архітектори росіянин Андрій Квасов і українець Іван Григорович-Барський у середині XVII століття. Придивіться до цієї пам ятки. Яка особливість споруди? (Широта форм, форми округлі, декоративність окремих елементів, пишність) Чи присутні в соборі елементи, які характерні лише для українського бароко? (Так. Це бані храму. Вони грушовидної форми. Храм з усіх боків виглядає майже однаково. А храм Святого Яго і церква Сан Карло витягнуті у плані, як і більшість Європейських церков, крім того, вони прикрашені вигадливим декором). Тож про яку стильову особливість йдеться? (Про інтернаціональність стилю (інтернаціональне забарвлення споруди з урахуванням національних особливостей), тобто здатність пристосуватися до національних умов та набуття рис національної спорідненості). Ми познайомились з неповторними шедеврами архітектурних пам яток епохи Бароко. Тож зробимо висновки щодо рис даних споруд. Робота з таблицею (учень робить висновки) Інтернаціональність Примхливість Любов до складної кривої лінії (динаміка) Мінливість Архітектура Хвилясті кути, хвилясті лінії Гнучкість Декоративність численних елементів, що сплелися в одне ціле Пишність Щодо живопису епохи Бароко, то він висунув таких неперевершених митців, як: італійця Мікеланджело Мерізі де Караваджо, фламандця Пітера Рубенса, голландців Хальса та Рембрандта, великих іспанців Дієго Веласкеса та Хусепе де Ріберу. Завітаємо знову до мистецтвознавчого салону, щоб продовжити знайомство з живописом епохи Бароко. Завдання: вслухатися в повідомлення мистецтвознавців, вдивитися в живописні шедеври, щоб дати відповідь на запитання: Які риси барокового світосприймання втілилися у творах живопису? Коли мистецтвознавці ведуть розмову про живописи Голландії XVII ст., то найчастіше згадують Франса Халса та Рембрандта ван Рейна. Мистецтвознавець Полотна Рембрандта ( ) відзначаються великою силою душевної напруги. Автопортрет молодого Рембрандта, 1628 р. Останній автопортрет художника, 1665 р. Художник уважно придивляється до внутрішнього світу своїх героїв, зображуючи їх у момент боротьби добра і зла, життя і смерті, світла і темряви. У 1634 році. Рембрандт одружується з дівчиною з багатої родини Саскією Ван Ейленборх, потрапляє до патриціянських кіл амстердамської аристократії. Починається найщасливіший період його життя. Він стає знаменитим, модним, досить заможним художником. Увесь лейденський період овіяний романтикою. Він пише себе і Саскію в розкішному фантастичному вбранні і головних уборах, створюючи ефектні композиції; що в скла
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x